Wspieramy ochronę środowiska oraz lokalne inicjatywy społeczne.

Nagrody przyznane przez Green Energy, Energy Group zostały wykorzystane na zasadzenie nowych drzew i roślin na terenie sołectw powiatu średzkiego.