Giacomini

Armatura grzgiacomini1ejnikowa, rozdzielacze, zawory kulowe i spustowe, rury i armatura instalacyjna, armatura kotłowni i odnawialnych źródeł energii, systemy ogrzewania płaszczyznowego.