Thermaflex

Izolacja z pianki poliolefinowej
Izolacja z pianki PE
Maty techniczne
Izolacja z pianki polietylenowej
Kształtki z pianki PE
Izolacja laminowana folią PE
Izolacja z pianki poliuretanowej
Izolacja z wełny mineralnej
Izolacja kauczukowa
Izolacja solarna
Sznury izolacyjne
Przewody grzewcze
Rury preizolowane
Akcesoria montażowe