Szkolenie z zakresu dorozu i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji gazowych, cieplnych i elektrycznych